Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přehled dopravně bezpečnostních opatření pro Krampuskaplice 2019

V sobotu 14. 12. 2019 proběhne v Kaplici již 8. ročník Krampus Kaplice. V souvislosti s přípravou a průběhem akce Vás žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:

1. Pátek 13.12. od 15:00 do soboty 14.12. 2019 do 23:00

zákaz zastavení v ulicích:

 1. Linecká od křižovatky s ulicí Horská a Široká směr náměstí
 2. Náměstí
 3. Novohradská
 4. Farské náměstí
 5. Kostelní
 6. Široká
 7. Parkoviště v ulici Tržní ulici u pošty
 8. Omlenická – parkovací plocha u sběrného dvora
 9. Linecká – parkovací plocha u budovy G a SOŠE Kaplice (sobota 14.12. od 12:00)

2. Pátek 13.12. 2019 od 16:00 do soboty 14.12. do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 1. Ulice Linecká od LŠU
 2. Ulice Linecká – na křižovatce s ulicí Horská a Široká (zákaz odbočení vlevo z ulice Horská)
 3. Vjezd na Farské náměstí z ulice Pohorská a od Blanska z Bělidla

3. Pátek 13.12. 2019 od 17:00

zákaz odbočení vpravo z ulice Horská do ulice Linecká

4. Sobota 14.12. 2019 od 12:00 do soboty 14.12. 2019 do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 1. Na začátku ulice Horská na křižovatce s ulicí Českobudějovická
 2.  Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní
 3. Začátek Farského náměstí ve směru z ulice Bělidlo do Pohorské ulice – omezení průjezdu vozidel Farským náměstím z ulice Pohorská a od Blanska
  • Objízdné trasy směr Blansko a Benešov nad Černou a z opačného směru:
   • Pro osobní automobily – ulice Pobřežní se semafory
   • Pro nákladní automobily bude umožněn průjezd vyhrazeným pruhem komunikace a dále na obchvat Kaplice nebo do Blanska
   • Pro autobusové spoje a vozidla IZS – podle jízdního řádu a v případě potřeby jim bude umožněn průjezd vyhrazeným pruhem komunikace.
 4. Ulice Dlouhá od křižovatky s ulicí PohorskáUlice Linecká přechod „u hasičů“ 
 5. Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá
  • Pro e) a f) autobusové spoje a vozidla IZS – podle jízdního řádu a v případě potřeby jim bude umožněn průjezd otevřením zábran

5. Sobota 14.12. 2019 od 13:00 do 22:00

úplná uzavírka města. Zákaz vjezdu do Kaplice na těchto místech:

 1. Ulice Českobudějovická u Domova pro seniory
 2. U čerpací stanice na LPG na sídlišti Na Vyhlídce
 3. Ulice Omlenická za odbočkou k sběrnému dvoru a firmě Oknotherm
 4. Ulice Linecká na sjezdu z kruhového objezdu směr centrum
 5. Začátek ulice K Zámečku po odbočení z obchvatu 
 6. Ulice Pohorská za odbočkou k SOU Kaplice
  • Vjezd do města bude umožněn po prokázání trvalého bydliště v OP, nebo na zvláštní povolení vydané v KIC nebo na MÚ
  • Pohyb z města bez omezení
  • Na počátku uzavírek stanoviště pořadatelské služby
  • Pohyb složek IZS bez omezení

6. Sobota 14.12. 2019 od 13:00 do 22:00

vstup do centra města přes turnikety pouze pro lidi se vstupenkou na Krampus show, nebo vydanou, potvrzenou propustkou podle místa bydliště. Turnikety nebo „stopky“ budou na těchto místech:

 • Ulice Linecká u LŠU a „hasičů“ – TURN
 • Konec ulice Horská na křižovatce s ulicí Linecká – STOP
 • Začátek ulice Českobudějovická u Slovanu – STOP
 • Začátek ulice K Malši mezi optikami – STOP
 • První vyústění ulice Pobřežní na Farské náměstí – STOP
 • Vjezd a vchod na Farské náměstí od Bělidla – TURN
 • Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní – STOP
 • Začátek ulice Masná u PC Servisu – STOP
 • Ulice Dlouhá na křižovatce s ulicí Pivovarská – STOP
 • Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá – STOP
 • Chodník od MŠ Nové Domky do ulice Tržní – STOP

7. Sobota 14.12 2019 od 13:00 do 22:00

přehled parkovacích ploch:

„P 1“ – ulice Linecká po kruhový objezd, zpevněná plocha mezi E55 a ul. Linecká, parkoviště u bývalé prodejny Terno (kapacita cca 350 míst).

„P2“ – parkovací plocha zejména pro příjezd návštěvníků z Malont a z obchvatu – ulice Pohorská od kruhového objezdu po odbočku k firmě Frulika, přilehlá parkoviště firem – (kapacita cca 350 míst).

„P3“ – parkovací plocha pro příjezd návštěvníků od Blanska a z obchvatu: plocha mezi areálem Spartaku Kaplice a areálem koupaliště – nájezd na parkoviště

Směr od Malont a z obchvatu – po účelové komunikaci od mostu přes řeku Malši po odbočení ze silnice Kaplice-Malonty (kapacita cca 400 míst).

Směr od Blanska – po ulici Bělidlo směr areál Spartak Kaplice

„P BUS“ – parkovací plocha pro BUS na parkovací ploše v Omlenické ulici u sběrného dvora

„P BUS KRAMPUS“ – ulice Linecká od kruhového objezdu po kulturní dům a zpevněná plocha v Tržní ulici u autobusového nádraží

„P KRAMPUS AUTO“ – ulice Linecká, parkovací plocha u budovy G a SOŠE Kaplice

Informace pro občany Kaplice

Vážení spoluobčané

V sobotu 14. 12. 2019 proběhne v Kaplici 8. ročník „Krampus show Kaplice“, pořadatelem akce jsou město Kaplice a společnost Production 1, a.s. V souvislosti s přípravou a průběhem akce bychom Vás rádi seznámili se souborem dopravně bezpečnostních opatření, z nichž vyplývají různá omezení pohybu automobilů a osob zejména v centru města. I v tomto roce bylo naším cílem tato omezení co možná nejvíce upravit a optimalizovat ve Váš prospěch.

Přesto není možné takovouto akci zcela bez omezení připravit a pořádat, a proto Vás tímto opět žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel Kaplice i návštěvníků akce.

Dozvědět se více

Pokyny a návody k parkování pro návštěvníky Krampus show Kaplice 2018

Zde najdete veškeré pokyny k parkování na vyhrazených místech a parkovištích.

Dozvědět se více