Pokyny a návody k parkování pro návštěvníky Krampus show Kaplice 2018


Zde najdete veškeré pokyny k parkování na vyhrazených místech a parkovištích.


!!! Parkování je bezplatné, je zahrnuto v ceně vstupenky !!!


Nájezd na parkovací plochy z mezinárodní silnice E 55


Směr od Dolního Dvořiště

  • Na 1. sjezdu vpravo do Kaplice (u lomu) odbočte do ulice Linecká.
  • Možno pokračovat na parkovací plochu P1, nebo po obchvatu Kaplice na
    parkovací plochy P2 a P3

Směr od Dolního Dvořiště


Směr od Českých Budějovic a od Českého Krumlova

  • Na 5. (posledním, u lomu) sjezdu do Kaplice přes odbočovací pruh vlevo
    odbočte do Kaplice.
  • Možno pokračovat na parkovací plochy P1 a po obchvatu Kaplice i na
    parkovací plochy P2 a P3

Směr od Českých Budějovic a od Českého Krumlova


Parkovací plocha P1

Ulice Linecká od křižovatky ulice Linecká a obchvatu Kaplice, po kruhový objezd v ulici Linecká u budovy G a OA Kaplice + přilehlé plochy

... více na: Parkoviště P1

Parkovací plocha P2

Ulice Pohorská od kruhového objezdu ke křižovatce u firmy Frulika + přilehlé plochy

... více na: Parkoviště P2

Parkovací plocha P3

Plocha mezi areálem Spartaku Kaplice a areálem koupaliště

... více na: Parkoviště P3

Parkovací plocha P BUS

Parkovací plocha pro BUS na parkovací ploše v Omlenické ulici u sběrného dvora

... více na: Parkoviště BUS


Mapa parkovacích ploch s přístupovými trasami na náměstí