KontaktPR manager:

Jan Bohdal

+420 608 900 067
jan@bohdal.eu

Stánkový prodej

Robert Burian
‭+420 792 316 844
robertburian@produkce1.cz

Hlavní produkční

 Stanislav Trs
+420 773 823 006
stanislav.trs@mestokaplice.cz

www.krampuskaplice.cz


Více informací o celé akci včetně přehledných mapek bude uvedeno na:

www.krampuskaplice.cz
www.mestokaplice.cz
www.ikaplice.cz

Pro informace k produkci Krampus kontaktujte pořadatele, společnost Produkce 1 na kontaktu:

produkce@krampuskaplice.cz

V případě nejasností či dotazů ohledně dopravně bezpečnostních opatření se obraťte na tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz
380 303 118
info@kickaplice.cz
380 311 388

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.
Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!