Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Informace pro občany Kaplice


Souborem dopravně bezpečnostních opatření, z nichž vyplývají různá omezení pohybu automobilů a osob zejména v centru města. 


Žádáme Vás tímto o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:


Přehled dopravně bezpečnostních opatření

Od čtvrtka 14.12. 2017 od 6:00

uzavření 3 stran náměstí

 • Zákaz vjezdu na křižovatce ulic Linecká – Široká směr na náměstí – zábrana na polovině vozovky
 • Prázdné parkoviště u Kavárny pod věží a u MÚ
 • Příjezd na náměstí a možnost zaparkování pouze z ulice Novohradská do ulice Českobudějovická a Linecká – s možným krátkodobým zastavením provozu
 • Přemístění zastávky „MHD“ na protilehlou stranu náměstí

 

Od čtvrtka 14.12. od 18:00 do soboty 16.12 2017 do 23:00

zákaz parkování a stání v ulicích:

 • Linecká od LŠU
 • Náměstí
 • Novohradská
 • Farské náměstí
 • Kostelní
 • Masná
  • Pro občany, kteří běžně v těchto místech parkují, budou po dobu zákazu parkování sloužit k zaparkování jejich vozu parkovací plochy:
   • Polovina parkoviště v Dlouhé (Tržní) ulici u autobusového nádraží
   • Parkoviště u Archy
   • Parkovací plochy v lokalitě Bělidlo

 

Od pátku 15.12 2017 od 6:00 do soboty 16.12. do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • Ulice Linecká od LŠU
 • Začátek ulice Horská na křižovatce s ulicí Českobudějovická
 • Vjezd na Farské náměstí z ulice Pohorská a od Blanska z Bělidla

 

Od pátku 15.12. 2017 od 18:00 do soboty 16.12. 2017 do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • Ulice Dlouhá v obou směrech od křižovatky s ulicí Tržní a od křižovatky s ulicí Pohorská
 • Horní polovina parkoviště v Dlouhé (Tržní) ulici u autobusového nádraží – možnost vjezdu na parkoviště z Tržní ulice pro občany, kteří bydlí a parkují v centru města

 

Od soboty 16.12. 2017 od 0:00 do soboty 16.12. 2017 do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní a začátek Farského náměstí ve směru z ulice Bělidlo – zamezení průjezdu vozidel Farským náměstím z ulice Pohorská a od Blanska
  • Objízdné trasy směr Blansko a Benešov nad Černou:
   • Pro osobní automobily – ulice Pobřežní se semafory do soboty 17.12. 2017 do 12:00
 • Ulice Linecká přechod „u hasičů“
  • Objízdná trasa směr Malonty a směr lokalita Pohorská a Šumavská ulice a přilehlé ulice:
   • Obchvat města Kaplice

 

Od soboty 16.12. 2017 od 12:00 do 22:00

úplná uzavírka města. Zákaz vjezdu do Kaplice na těchto místech:

 • Ulice Českobudějovická za zastávkou autobusů u benzínové stanice MOL.
 • U čerpací stanice na LPG na sídlišti Na Vyhlídce (nebo již sjezd u PENNY)
 • Ulice Omlenická za odbočkou k obchodnímu centru Albert (nebo již sjezd u Policie ČR)
 • Ulice Pohorská za kruhovým objezdem na silnici II/158 od Malont
 • Ulice Linecká za odbočkou na obchvat
 • Na silnici II/154 ve směru od obce Blansko od odbočky na Blanskou kotlinu
 • Na silnici ve směru od obce Žďár od odbočení ke kotelně
 • Z obchvatu na křižovatce s komunikací směr Zámeček
  • Omezte prosím v sobotu 16. 12. v době od 12:00 do 22:00 výjezd z města a zejména návrat do Kaplice na ty nejnutnější případy!!!
  • Vjezd do města bude umožněn po prokázání trvalého bydliště v OP, nebo na zvláštní povolení vydané v KIC Kaplice
  • Pohyb z města po celou dobu bez omezení

 

Od soboty 16.12. 2017 od 12:00 do 22:00

zákaz vstupu do centra města – vstup do centra města pouze přes turnikety pro lidi se vstupenkou na Krampus show, nebo rezidentní vstupenkou podle místa bydliště a podnikání. Turnikety nebo „stopky“ (vysoký plot) budou na těchto místech:

 • Ulice Linecká u LŠU a „hasičů“ – TURN
 • Konec ulice Horská na křižovatce s ulicí Linecká – STOP
 • Začátek ulice Českobudějovická u Slovanu – TURN
 • Začátek ulice K Malši mezi optikami – STOP
 • První vyústění ulice Pobřežní na Farské náměstí – STOP
 • Vjezd a vchod na Farské náměstí od Bělidla – TURN
 • Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní – STOP
 • Ulice Dlouhá za přechodem u bývalé prodejny Jednoty – TURN
 • Polovina parkoviště v Tržní ulici na úrovni konce bývalé tržnice – STOP
 • Ulice Dlouhá na křižovatce s ulicí Tržní – STOP
  • Obyvatelům trvale žijícím v centru města a podnikatelům, kteří zde mají své provozovny budou vydány rezidentní vstupenky podle místa bydliště a podnikání.


V případě nejasností či dotazů ohledně dopravně bezpečnostních opatření se obraťte na tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz

380 303 118
info@kickaplice.cz
380 311 388


Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!
Upozornění - ochranná známka

Značka KRAMPUS, včetně grafického vyobrazení (loga), jsou registrovanými ochrannými známkami. Jejich užití se řídí platnými zákony ČR. Užívat toto označení v jakýchkoliv materiálech je možné pouze po dohodě s držitelem ochranných známek (Město Kaplice). Město Kaplice automaticky uděluje souhlas s užitím této ochranné známky pro zpravodajská média včetně svých partnerských médií.