Informace a pokyny pro návštěvníky Krampus Kaplice 2016


Žádáme občany Kaplice a návštěvníky Krampus show Kaplice 2016 o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.


Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.


  • Parkování návštěvníků akce je možné pouze na vyhrazených parkovacích plochách!!!
  • Parkování na komunikacích v okolí Kaplice je zakázáno!!!
  • Od 14:00 nebude vjezd do Kaplice možný!!!
  • Řídit se pokyny pořadatelské služby a Policie

Dopravní pokyny

V sobotu 10. 12. 2016 proběhne v Kaplici již 5. ročník Krampus show Kaplice. V souvislosti s přípravou a průběhem akce Vás žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:

... více na: Dopravní pokyny

Parkoviště

Zde najdete veškeré pokyny k parkování na vyhrazených místech a parkovištích.

... více na: Parkoviště

Důležité informace pro návštěvníky - návštěvní řád

... více na: Návštěvní řád

Vaše připomínky

... více na: Vaše připomínky


Pokyny pro obyvatele Kaplice - omezení provozu a dopravní možnosti, 10. 12. 2016