Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Informace a pokyny pro návštěvníky Krampus Kaplice


Žádáme občany Kaplice a návštěvníky Krampus Kaplice o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.


Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.


  • Parkování návštěvníků akce je možné pouze na vyhrazených parkovacích plochách!!!
  • Parkování na komunikacích v okolí Kaplice je zakázáno!!!
  • Od 14:00 nebude vjezd do Kaplice možný!!!
  • Řídit se pokyny pořadatelské služby a Policie

Dopravní pokyny

V sobotu 15. 12. 2018 proběhne v Kaplici již 7. ročník Krampus Kaplice. V souvislosti s přípravou a průběhem akce Vás žádáme ...

... více na: Dopravní pokyny

Parkoviště

Zde najdete veškeré pokyny k parkování na vyhrazených místech a parkovištích.

... více na: Parkoviště

Více informací o celé akci včetně přehledných mapek bude uvedeno na:

www.krampuskaplice.cz
www.mestokaplice.cz
www.ikaplice.cz

Pro informace k produkci Krampus kontaktujte pořadatele, společnost Produkce 1 na kontaktu:

produkce@krampuskaplice.cz

V případě nejasností či dotazů ohledně dopravně bezpečnostních opatření se obraťte na tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz
380 303 118
info@kickaplice.cz
380 311 388

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.
Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!
Upozornění - ochranná známka

Značka KRAMPUS, včetně grafického vyobrazení (loga), jsou registrovanými ochrannými známkami. Jejich užití se řídí platnými zákony ČR. Užívat toto označení v jakýchkoliv materiálech je možné pouze po dohodě s držitelem ochranných známek (Město Kaplice). Město Kaplice automaticky uděluje souhlas s užitím této ochranné známky pro zpravodajská média včetně svých partnerských médií.