Dopravní pokyny


V sobotu 10. 12. 2016 proběhne v Kaplici již 5. ročník Krampus show Kaplice. V souvislosti s přípravou a průběhem akce Vás žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:


 1. Od středy 7.12. od 6:00, do soboty 10.12. do 24:00 budou v centru města platit tato dopravní opatření:
  • a) Zákaz vjezdu do centra Kaplice od křižovatky ulic Linecká – Tržní (u hasičů)
  • b) V souvislosti s 1a) přemístění zastávky „MHD“ na protilehlou stranu náměstí
  • c) Zákaz vjezdu do ulice Linecká v úseku od odbočení z náměstí do ulice Českobudějovická po výjezd z ulice Horská do ulice Linecká
  • d) Zákaz odbočení vlevo z ulice Horská směrem na náměstí
 2. Od pátku 9. 12. od 18:00 do soboty 10.12. do 22:00 bude platit zákaz parkování a stání v centru Kaplice
  • Pro občany, kteří běžně v těchto místech parkují, bude po dobu uzavření centra města sloužit k zaparkování jejich vozu parkovací plocha u autobusového nádraží, parkovací plocha u Archy a parkovací plochy v lokalitě Bělidlo
 3. V sobotu 10.12. od 12:00 bude platit zákaz vjezdu do Kaplice
  • Omezte prosím v sobotu 10. 12. v době od 12:00 do 20:00 výjezd z města a návrat do Kaplice na ty nejnutnější případy!!!
  • Od 12:00 do 20:00 hodin bude vjezd do Kaplice možný pouze na základě povolení, které bude vydáno v kanceláři KIC Kaplice po prokázání trvalého bydliště v Kaplici občanským průkazem a uvedení důvodu příjezdu Kaplice v uvedeném čase
  • Na povolení budou uvedeny jméno a příjmení řidiče, typ a SPZ vozidla, datum vydání povolení a povolení bude opatřeno razítkem KIC Kaplice
  • Řádně vyplněným a potvrzeným povolením se prokážete u pracovníků bezpečnostní agentury při vjezdu do Kaplice
  • Výjezd z Kaplice po 12:00 hodině a návrat po 20:00 není omezený!!!
  • Více informací bude uvedeno na www.krampuskaplice.cz

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.
Děkujeme za pochopení


Žádáme občany Kaplice a návštěvníky Krampus show Kaplice 2016 o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.


Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.