Dopravní pokyny pro návštěvníky


V sobotu 16. 12. 2017 proběhne v Kaplici již 6. ročník Krampus Kaplice. V souvislosti s přípravou a průběhem akce Vás žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:


  • V sobotu 16. 12. 2017 od 12:00 platí zákaz vjezdu do Kaplice!!!
  • Vyrazte na akci s dostatečným časovým předstihem, využijte kulturního programu, který začíná již ve 16:00!!!
  • Parkujte pouze na vyhrazených parkovacích plochách!!!
  • Parkování v okolí Kaplice na komunikacích a plochách nevymezených a neurčených pro parkování je zakázáno!!!
  • Parkovací plochy u supermarketů PENNY a ALBERT jsou vyhrazeny pro klienty těchto obchodů a neslouží jako parkovací plocha pro návštěvníky Krampus show
  • Řiďte se dopravním značením a dbejte dodržování pravidel silničního provozu!!!
  • Řiďte se pokyny Policie ČR!!!
  • Po příjezdu na parkovací plochu se řiďte pokyny pořadatelů, kteří Vás nasměřují na místo zaparkování Vašeho vozu!!!
  • Z parkovacích ploch se pohybujte bezpečně po určených a vyznačených komunikacích vedoucích do centra města!!!

Žádáme občany Kaplice a návštěvníky Krampus Kaplice o spolupráci s organizátory akce a o pochopení a respektování výše uvedených opatření, pokynů a doporučení.


Věříme, že vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.