Přehled dopravně bezpečnostních opatření pro Krampuskaplice 2018


V sobotu 15. 12. 2018 proběhne v Kaplici již 7. ročník Krampus Kaplice. V souvislosti s přípravou a průběhem akce Vás žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:


Pátek 14.12. od 8:00 do soboty 15.12 2018 do 23:00

zákaz parkování a stání v ulicích:

 1. Parkoviště v ulici Českobudějovická "u Ševčíků" (platné už od čtvrtka 13. 12. do 10:00!)
 2. Linecká od křižovatky s ulicí Horská a Široká směr náměstí
 3. Náměstí
 4. Novohradská
 5. Farské náměstí
 6. Kostelní
 7. Široká
 8. Parkoviště v ulici Tržní ulici u pošty
 9. Parkoviště v ulici Českobudějovická „u Ševčíků“ 

Pátek 14.12. 2018 od 8:00 do soboty 15.12. do 23:00

zákaz vjezdu do centra města.

Zákazy vjezdu na těchto místech:

 1. Ulice Linecká od LŠU
 2. Ulice Linecká – na křižovatce s ulicí Horská a Široká (zákaz odbočení vlevo z ulice Horská)
 3. Vjezd na Farské náměstí z ulice Pohorská a od Blanska z Bělidla

Pátek 14.12. 2018 od 16:00

zákaz odbočení vpravo z ulice Horská do ulice Linecká

Sobota 15.12. 2018 od 11:00 do soboty 15.12. 2018 do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 1. Na začátku ulice Horská na křižovatce s ulicí Českobudějovická
 2. Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní
 3. Začátek Farského náměstí ve směru z ulice Bělidlo do Pohorské ulice – zamezení průjezdu vozidel Farským náměstím z ulice Pohorská a od Blanska
  • Objízdné trasy směr Blansko a Benešov nad Černou a z opačného směru:
   • Pro osobní automobily – ulice Pobřežní se semafory
   • Pro nákladní automobily bude umožněn průjezd otevřením zábran a dále na obchvat Kaplice
   • Pro autobusové spoje a vozidla IZS – podle jízdního řádu a v případě potřeby jim bude umožněn průjezd otevřením zábran
 4. Ulice Dlouhá od křižovatky s ulicí Pohorská
 5. Ulice Linecká přechod „u hasičů“
 6. Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá
 7. Autobusové spoje a vozidla IZS – podle jízdního řádu a v případě potřeby jim bude umožněn průjezd otevřením zábran

Sobota 15.12. 2018 od 13:00 do 22:00

úplná uzavírka města. Zákaz vjezdu do Kaplice na těchto místech:

 1. Ulice Českobudějovická u Domova pro seniory
 2. U čerpací stanice na LPG na sídlišti Na Vyhlídce (nebo již sjezd u PENNY)
 3. Ulice Omlenická za odbočkou k obchodnímu centru Albert (nebo již sjezd u Policie ČR)
 4. Ulice Linecká na sjezdu z kruhového objezdu směr centrum
 5. Začátek ulice K Zámečku po odbočení z obchvatu 
 6. Ulice Pohorská za odbočkou k SOU Kaplice
  • Vjezd do města bude umožněn po prokázání trvalého bydliště v OP, nebo na zvláštní povolení vydané v KIC nebo na MÚ
  • Pohyb z města bez omezení
  • Na počátku uzavírek stanoviště pořadatelské služby
  • Pohyb složek IZS bez omezení

Sobota 15.12. 2018 od 13:00 do 22:00

vstup do centra města přes turnikety pouze pro lidi se vstupenkou na Krampus show, nebo rezidentní vstupenkou podle místa bydliště. Turnikety nebo „stopky“ budou na těchto místech:

 1. Ulice Linecká u LŠU a „hasičů“ – TURNIKET
 2. Konec ulice Horská na křižovatce s ulicí Linecká – STOP
 3. Začátek ulice Českobudějovická u Slovanu – STOP
 4. Začátek ulice K Malši mezi optikami – STOP
 5. První vyústění ulice Pobřežní na Farské náměstí – STOP
 6. Vjezd a vchod na Farské náměstí od Bělidla – TURNIKET
 7. Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní – STOP
 8. Začátek ulice Masná u PC Servisu
 9. Ulice Dlouhá na křižovatce s ulicí Pivovarská - STOP
 10. Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá - STOP

Více informací o celé akci včetně přehledných mapek bude uvedeno na:

www.krampuskaplice.cz
www.mestokaplice.cz
www.ikaplice.cz

Pro informace k produkci Krampus kontaktujte pořadatele, společnost Produkce 1 na kontaktu:

produkce@krampuskaplice.cz

V případě nejasností či dotazů ohledně dopravně bezpečnostních opatření se obraťte na tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz
380 303 118
info@kickaplice.cz
380 311 388

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.
Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!